Bharat Bandh

Set Max called for Bharat Bandh for 51 days, from 8th April.

and  Iss Bandh me kisi Party Haath bhi nahi, Pair bhi nahi...
Suleman bhai ki boli bhi nahi chalegi Goli bhi nahi chalegi...
Sooshila ki javaani ka jaadu bhi bandh hoga...

Watch the Video


0